Ανακατεύθυνση στο portal kavos news

Συλλογή υλικού διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

  Το Γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής έκανε μιά πολύτιμη συλλογή από ταινίες, βίντεο, οπτικοαουστικό υλικό, κείμενα, απόψεις, σχέδια μαθημάτων, οδηγούς για τον εκπαιδευτικό, θεατρικές δραστηριότητες, λογοτεχνία κ.ά. 

Το υλικό προτείνεται από εκπαιδευτικούς για την προσέγγιση θεμάτων διακρίσεων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ρατσισμού, φασισμού, σχολικής βίας, σεβασμού της διαφορετικότητας κά.


Δείτε τη συλλογή του υλικού πατώντας εδώ...