Ανακατεύθυνση στο portal kavos news

ανεγ-ΚΕΦ-αλα κόλπα,με το λαϊκό πορτοφόλι...«Αλα... ελληνικά» για τα μάτια της τρόικας!

Κόλπο για τα μάτια της τρόικας ή σοβαρή διαρθρωτική διοικητική μεταρρύθμιση με ουσιαστικό δημοσιονομικό όφελος είναι τελικώς το σχέδιο για τη μετατροπή ορισμένων εφοριών,μεταξύ αυτών του Κιάτου και του Ξυλοκάστρου,σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων;

Τι λέει αλήθεια ο δήμαρχος στο  Κιάτο... 
Η απάντηση ασφαλώς θα δοθεί στην πράξη, αλλά ήδη η πρώτη ανάγνωση δεν αφήνει πολλά περιθώρια για μία θετική αξιολόγηση της πρωτοβουλίας.

Το πρόβλημα των εφοριών, άμεσα συνδεδεμένο με το τεράστιο πρόβλημα κόστους, διάρθρωσης και αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης προφανώς δεν μπορεί να λυθεί με μία μετατροπή τους κατ' όνομα και κατά χωροταξική τοποθέτηση.
Είναι θέμα ουσίας και το αποτέλεσμα αν υπάρχει ή αν δεν υπάρχει θα είναι άμεσα μετρήσιμο. Και από τους πολίτες και από την τρόικα.

Αν το ζητούμενο είναι σε πρώτη φάση η πραγματική μείωση του αριθμού των υπαλλήλων και του δημοσιονομικού κόστους, τότε δεν διαφαίνεται ότι αυτό επιτυγχάνεται.
Και οι υπάλληλοι και το κόστος δεν θα καταχωρούνται στους λογαριασμούς της κεντρικής διοίκησης,αλλά θα μεταφερθούν από τους ΟΤΑ,άμεσα ως ανταποδοτικό όφελος...στο λαϊκό πορτοφόλι.