Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΑΣ ΚΙΑΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΑΣ ΚΙΑΤΟΥ Α.Ε.Σ. Α.Ε.

Με μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώσαμε, ότι το διοικητικό συμβούλιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Στιμάγκας, δημοσίευσε δελτίο τύπου με το οποίο δήθεν δίνει απαντήσεις σε συκοφαντικά σχόλια. Σχετικά με αυτό το ψευδέστατο κείμενο έχουμε να δηλώσουμε τα εξής. Προς μεγάλη θλίψη της διοίκησης του Α.Σ. Στιμάγκας, η εταιρεία μας λειτουργεί απόλυτα νόμιμα και θα συνεχίσει να λειτουργεί έτσι εις το διηνεκές. Η διοίκηση του Α.Σ. Στιμάγκας και όχι τα απλά μέλη αυτού, τα οποία σεβόμαστε, ισχυρίζονται, ότι η εταιρεία μας συνεστήθη κατά παράβαση της συνεταιριστικής νομοθεσίας. Πληροφορούμε τη διοίκηση του Α.Σ. Στιμάγκας, επειδή όπως αποδεικνύεται δεν έχει πολύ καλή σχέση με τα νομικά, ότι κατά της τότε μετατροπής της εταιρείας μας σε Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Ανώνυμη Εταιρεία, το έτος 2013, ο Α.Σ. Στιμάγκας μπορούσε να ασκήσει συγκεκριμένα ένδικα βοηθήματα, τα οποία ουδέποτε άσκησε αποδεχόμενος έτσι τη νόμιμη μετατροπή μας σε Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Ανώνυμη Εται…

Δελτίο Τύπου Δελτιο Τυπου Αγροτικού Συνεταιρισμού Στιμάγκας