Ανακατεύθυνση στο portal kavos news

Στη Γερμανία ,στις προθήκες των βιβλιοπωλείων...Ποια είναι η πραγματική Ελλάδα??...

Ποια είναι η πραγματική Ελλάδα; Διαφέρει από αυτήν που παρουσιάζεται στα διεθνή ΜΜΕ; Παράγει και κάτι άλλο εκτός από προβλήματα; Το βέβαιο είναι ότι πολλοί θέλουν σήμερα να γνωρίσουν καλύτερα τους Έλληνες.                                                                                                                                                                                                                             Στη Γερμανία, όπου εκτιμάται ότι εντοπίζεται το επίκεντρο της κριτικής, στις προθήκες των βιβλιοπωλείων βρίσκονται βιβλία Ελλήνων συγγραφέων, οι οποίοι είτε πραγματεύονται την κρίση, είτε εμπνέονται από αυτήν.                                                                                                                                                                                                        Η ελληνική οικονομική κρίση στο ιστορικό και πολιτισμικό της πλαίσιο είναι το αντικείμενο του βιβλίου του καθηγητή Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτη Πετράκη, «Η ελληνική οικονομία και η κρίση: προκλήσεις και απαντήσεις», το οποίο κυκλοφορεί στα αγγλικά από τον γνωστό γερμανικό εκδοτικό οίκο «Springer».                                                                                                                                             «Μια κοινωνία η οποία επαναλαμβάνει ανά τους αιώνες ίδιου τύπου συμπεριφορές, δεν το κάνει εξαιτίας τυχαίων λαθών.
Εμπεριέχει εγγενείς δυνάμεις που την επηρεάζουν και οι οποίες πρέπει να γίνουν κατανοητές προκειμένου να καταφέρουμε να οριοθετήσουμε τις μελλοντικές εξελίξεις», υπογραμμίζεται και αναφέρονται η οικονομία, η πολιτική, η κοινωνική και η οργανωτική ψυχολογία ως παράμετροι απαραίτητες για την ανάλυση.