Ανακατεύθυνση στο portal kavos news

Στοχευμένες διατροφικές επιλογές,,φέρνουν τους παραγωγούς στα πρόθυρα της απόγνωσης....

 Στοχευμένες  διατροφικές επιλογές,απαξιώνουν προϊόντα του Ευρωπαϊκού Νότου όπως το ελαιόλαδο και τα οπωροκηπευτικά,που σε συνδυασμό με την μεθοδευμένη οικονομική κρίση,φέρνουν ως παραγόμενο αποτέλεσμα,υπερπροσφορά προίόντος  και  τους παραγωγούς στα πρόθυρα της απόγνωσης....      
                                                         Στα επίπεδα του 1995 η κατανάλωση ελαιολάδου σε Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα λόγω της οικονομικής κρίσης!

Παρ'ότι οι τιμές του ελαιολάδου στις 3 κύριες χώρες παραγωγής (Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα) βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας.                                                                                                         Αυτό σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και στις τρεις χώρες φέρνει τους παραγωγούς στα πρόθυρα της απόγνωσης.                                                                                                                                                                         Παράλληλα, οι χώρες αυτές παρουσιάζουν την υψηλότερη κατανάλωση του προϊόντος, αλλά σε περίοδο οικονομικής κρίσης οι καταναλωτές στρέφονται σε... φθηνότερα λάδια όπως το ηλιέλαιο.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην Ισπανία, η τιμή του ηλιελαίου είναι 1,25 ευρώ το λίτρο, ενώ το απλό ελαιόλαδο πωλείται προς 2 ευρώ το λίτρο και το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο προς 3 ευρώ και 25 λεπτά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με δημοσίευμα των Olive, Oil Times, στην Ελλάδα και την Ιταλία η κατανάλωση ελαιολάδου έχει πέσει στα επίπεδα του 1995, ενώ στην Ισπανία στα επίπεδα του 2002.                                                                                                                                                                                                                               Αυτοί οι συσχετισμοί επιφέρουν στην παγκόσμια αγορά μια επιφαινόμενη υπερπροσφορά προίόντος που δεν μπορεί να το απορροφήσει η ζήτηση από την Αμερική και την Ασία...                                                                                                     Ειδικά για την Κίνα, αν και οι εισαγωγές μεταξύ του 2006 και του 2011 παρουσίασαν αύξηση 375%, οι όγκοι παραμένουν εξαιρετικά χαμηλοί σε σχέση με το δυναμικό της χώρας. Αυτό οφείλεται στο ότι οι Κινέζοι δεν φαίνεται ακόμη να θέλουν  να το εντάξουν στη διατροφή τους.                                                                                                                                                                                                                              Προσέξτε τώρα τι αναφέρεται και πως,επιμελώς,αποσυνδέει τις κατευθυνόμενες διατροφικές επιλογές σε παγκόσμιο επίπεδο, η έκθεση του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου (IOC) «...μόνο η ανάσχεση της οικονομικής κρίσης και η επακόλουθη αύξηση της εγχώριας κατανάλωσης μπορεί να φέρει σύντομα τις τιμές σε ικανοποιητικά επίπεδα»...                                                                                                                                                                                                                                        Πως θα γίνει όμως η  ανάσχεση της  οικονομικής κρίσης;                             Με διαρθρωτικές αλλαγές ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας,στο εσωτερικό;...                                                                                                                            Και ταυτόχρονα ανεξέλεγκτη εισαγωγή προϊόντων,χάριν της κερδοφορίας των πολυεθνικών αλυσίδων στα είδη διατροφής και όχι μόνο...                                                                                                                                                                                                               Λαϊκιστή,ακολουθήστε αδιαμαρτύρητα τα μέτρα λιτότητας που ενδεχομένως μπορεί και να ανακόψουν την οικονομική κρίση και...Διαθέτοντας τα προϊόντα σας στα ντόπια καρτέλ σε τιμές ανταγωνιστικές με τα τριτοκοσμικά εισαγόμενα,ίσως να απορροφούνται ανταγωνιστικά στην εγχώρια αγορά ικανές ποσότητες  και έτσι η Αμερική με την Ασία θα μπορέσουν να καταναλώσουν τις υπόλοιπες διαθέσιμες!...                                                                                                         Αυτό βεβαίως σε συνάρτηση με την ίδια συμπεριφορά που πρέπει να επιδείξουν οι Ισπανοί με τους Ιταλούς...