Ανακατεύθυνση στο portal kavos news

Έκθεση της ΕΕ,προβλέπει μείωση παραγωγής και εξαγωγών ελαιολάδου για την Ελλάδα

Τις προοπτικές για τον τομέα του ελαιολάδου στις κυριότερες ελαιοπαραγωγικές χώρες της ΕΕ, από το 2012 μέχρι το 2020, καταγράφει έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η έκθεση λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις τάσεις του παρελθόντος κάνει προβλέψεις για την εξέλιξη του τομέα τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με αυτές η Ισπανία φαίνεται να έχει αυξητικές τάσεις στην παραγωγή της και αύξηση των αρδευόμενων ελαιώνων. Όσον αφορά την Ιταλία αναμένεται να παραμείνει σταθερή η παραγωγή της αν και για τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσει να είναι σημαντική εξαγωγική δύναμη. Στην Ελλάδα αναμένεται να υπάρξει μικρή αύξηση των εκτάσεων καλλιέργειας, αλλά αναμένεται να μειωθούν οι στρεμματικές αποδόσεις, η παραγωγή και οι εξαγωγές ελαιολάδου. Αναλυτικότερα η έκθεση αναφέρει για την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα τα εξής: Διαβάστε εδώ...