Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Το δικαίωμα στο νερό είναι προϋπόθεση για την υλοποίηση των άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων...

 Οι διεθνείς συνθήκες θεωρούν το νερό ως δημόσιο αγαθό και όχι εμπόρευμα, το οποίο μπορεί η οποιαδήποτε πολυεθνική να υφαρπάξει και να εκμεταλλευτεί, βασισμένη σε “μνημόνια”.                                                                                                          Εμπειρία από άλλες χώρες έχει καταδείξει ότι η ιδιωτικοποίηση του νερού έχει οδηγήσει σε εκτίναξη των τιμών και σε ορισμένες περιπτώσεις σε κίνδυνο της δημόσιας υγείας και ευημερίας.                                                                                                          Η πρόσβαση στο νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα...   
  Στις 28 Ιουλίου 2010, μέσω του ψηφίσματος 64/292 , η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναγνώρισε ρητά το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό και την αποχέτευση και αναγνώρισε ότι το καθαρό πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής είναι απαραίτητες για την υλοποίηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Ελληνική κυβέρνηση υποχρεούται να σεβαστεί τις διεθνείς συνθήκες,ακυρώνοντας κάθε συμφωνία με την αρπακτική γαλλική πολυεθνική Suez Lyonnaise des Eaux, η οποία από όπου έχει περάσει έχει αφήσει συντρίμια και θύματα, καθώς το μόνο μέλημα της είναι ο πολλαπλασιασμός της τιμής των υδάτων και η εξοικονόμιση πόρων μέσω της μείωσης της ποιότητας του παρεχόμενου νερού. περισσότερα εδώ...