Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Έλλειψη χρημάτων στάση εμπορίου...Βοήθεια από την ΕΣΕΕ ζητούν οι εμπορικές επιχειρήσεις

Η μειωμένη ρευστότητα (σε ποσοστό 64,58%), η πτώση του κύκλου εργασιών (56,25%), που πολλές φορές οδηγεί σε δυσκολία πληρωμής των βασικών υποχρεώσεων της επιχείρησης, η δυσκολία ή και αδυναμία εξόφλησης των δανειακών υποχρεώσεων της επιχείρησης (43,75%), το αυξημένο λειτουργικό κόστος (31,25%) και τέλος η ελλιπής προώθηση των προϊόντων, η χαμηλή αναγνωρισιμότητα - ανταγωνιστικότητα και η αδυναμία προσέλκυσης νέου πελατολογίου (22,92%) είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που απευθύνθηκαν στην Υπηρεσία Υποστήριξης της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ).

Επιπρόσθετα, προβλήματα αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και στους τομείς της αδυναμίας αξιοποίησης του αποθέματος προϊόντων που διαθέτουν, της είσπραξης απαιτήσεων από πελάτες, της μειωμένης εξωστρέφειας (αδυναμία δραστηριοποίησης σε νέες αγορές), της εσωτερικής οργάνωσης και χρηματοοικονομικής διαχείρισης και της αποδοτικότερης αξιοποίησης του υφιστάμενου πελατολογίου τους. Στις εμπορικές επιχειρήσεις προτείνεται από το επιστημονικό επιτελείο της ΕΣΕΕ ευρεία γκάμα λύσεων προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ΜΜΕ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΣΕΕ, περισσότερες από 100 μικρές και πολύ μικρές εμπορικές επιχειρήσεις (ΠΜΕ & ΜΜΕ) ωφελούνται ήδη από τις υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχει η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, στο πλαίσιο έργου που συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η καθοδήγηση των εμπόρων σε δράσεις ρεαλιστικές, γρήγορα εφαρμόσιμες και άμεσου αποτελέσματος, που θα προσφέρουν στις επιχειρήσεις μια σημαντική ανάσα στα πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, εξειδικευμένοι σύμβουλοι - συνεργάτες της ΕΣΕΕ επισκέπτονται τις επιχειρήσεις, αναγνωρίζουν σε συνεργασία με τον επιχειρηματία τις προβληματικές καταστάσεις και προτείνουν αποδοτικές λύσεις.

Ειδικότερα, έως σήμερα, οι βασικές δράσεις που έχουν προταθεί προς τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των προβληματικών καταστάσεων που αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, αφορούν: - μεθόδους αποδοτικότερης οικονομικής διαχείρισης, μείωσης του λειτουργικού κόστους και ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο και τις τράπεζες, - τεχνικές αποτελεσματικότερης εσωτερικής οργάνωσης & διοίκησης, ιδιαίτερα με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, - στρατηγικές συνεργασιών με ομοειδείς επιχειρήσεις (clustering), και διαπραγμάτευσης με τους προμηθευτές για καλύτερους όρους επιχειρηματικής συνεργασίας, - μεθόδους αποτελεσματικότερης προβολής επιχειρήσεων, καλύτερης αξιοποίησης του πελατολογίου τους και διεύρυνσης της πελατειακής τους βάσης, μεταξύ άλλων και με χρήση καινοτόμων τεχνικών στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κ.λπ.

Για να συμμετάσχει μια μικρομεσαία εμπορική επιχείρηση, στο Πρόγραμμα Υποστήριξης Εμπορικών ΜΜΕ αρκεί να επισκεφτεί το  Link (εδώ) και να ακολουθήσει τις οδηγίες για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, όπου άμεσα και ηλεκτρονικά η επιχείρηση εντάσσεται στο πρόγραμμα. Όσοι δεν έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση μπορούν να στείλουν την αίτηση με fax, αρκεί πρώτα να επικοινωνήσουν στο τηλ. 210 3259170 ή στο email: helpdesk-mme@esee.gr.