Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αποικιοκρατική επέλαση,με σχέδια που εκπονούνται,σε επίπεδο Περιφέρειας...

 Το δικαίωμα στο νερό είναι προϋπόθεση για την υλοποίηση των άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων...
Το να παραμείνει στον έλεγχο της κοινωνίας και να μην περάσει στον ολοκληρωτικό έλεγχο του κράτους, είναι ουσιαστική προϋπόθεση για να μπορούμε στο μέλλον να θέσουμε τα θεμέλια μια ανεξάρτητης ζωής. 

Αφορά όλους τους ελεύθερους ανθρώπους ή εκείνους που θέλουν να έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν ελεύθεροι. Η ελευθερία μας προϋποθέτει και τον έλεγχο του νερού από την κοινωνία.
Διαφορετικά οι όροι διαμορφώνονται δυσμενώς για τους πολίτες.  

Αιτία εξέγερσης θα μπορούσε να αποτελέσει η υπουργική απόφαση, που βάζει τις βάσεις για την πλήρη εφαρμογή του διατροφικού κώδικα στην Ελλάδα – δηλαδή το σχέδιο για τον απόλυτο έλεγχο και την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης (εδώ) του νερού και της τροφής.

Η Περιφέρεια  Πελοποννήσου,με τη σειρά της,εκχωρεί σε μια επιτροπή που μπορεί να ελέγχει η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. τα δεδομένα του δημόσιου αγαθού που λέγεται νερό. 
Δηλαδή στην ουσία παραιτείται των δικαιωμάτων της και τα εκχωρεί όλα στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. την οποία προτίθεται να αγοράσει η 

  Το όραμα του  Πέτρου Τατούλη ειναι η μετατροπή της Πελοποννήσου σε Ειδική Οικονομική Ζώνη (ΕΟΖ).
Σε αποικιοκρατική ζώνη δηλαδη,με αποφάσεις
fast track...
Καθότι οι ΕΟΖ είναι ένας Δούρειος Ίππος με σκοπό την αποικιοκρατική επέλαση διεθνών επενδυτικών συμφερόντων, που επιθυμούν να καρπωθούν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της Πελοποννήσου και να καταγράψουν κέρδη χωρίς κανένα κοινωνικό αντάλλαγμα.

Η υπουργική απόφαση  υπεγράφη αρχικά στις 11 Απριλίου και η οποια τροποποιήθηκε με την αριθ. 160143/8.12.2011 απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2834/15.12.2011) αφορώντας ουσιαστικά τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού!


Πιο συγκεκριμένα η παρ.1 του άρθρου 2, τροποποιήθηκε (αντικαθίσταται) ως εξής:
«1. Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα χρήσης νερού σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας, υποχρεούνται να ζητήσουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρούσας, μέχρι 17 Δεκεμβρίου 2012.» (βλέπε εδώ)


H καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας χρήσης νερού ήταν η 16η Ιουνίου 2012.

Πρόκειται για το πρώτο βήμα, για τον έλεγχο του υδατικού δυναμικού από την τρόικα που περνάει εντέχνως με την πρόφαση της ορθολογικής διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού και της δημόσιας υγείας.
Στόχος είναι η καταγραφή όλων των ιδιωτικών και δημόσιων πηγών προκειμένου να ενταχθούν στα διαχειριστικά σχέδια που εκπονούνται σε επίπεδο περιφερειών (εδώ),με σκοπό να πουληθούν τα νερά σε ιδιώτες που στη συνέχεια θα μεταπωλούν το νερό στους αγρότες.

Δηλαδή το αγαθό που η γη προσφέρει στους αγρότες, μέσα στα ίδια τους τα χωράφια, θα πληρώνουν για να το χρησιμοποιούν.

Διαβάστε: Όπου το νερό έγινε εμπόρευμα, οι άνθρωποι υποφέρουν...

Στις ΗΠΑ, όπου έχουν αγοράσει εταιρείες τα νερά έχουν επιβάλλει νόμους με τους οποίους:
           ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΡΟΧΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ!!