Ανακατεύθυνση στο portal kavos news

Πολιτική παρέμβαση από τον Χρήστο Ζαχαριά...Εν είδει μανιφέστου που ακροβατεί ανάμεσα στο δέον,στο φαίνεσθαι και στο είναι...

Πολιτικό μανιφέστο δια χειρός του επικεφαλή της μείζονος μειοψηφίας του δήμου Σικυωνίων Χρήστου  Ζαχαριά...
Το αλιεύσαμε σήμερα από το τοπικό διαδικτυακό μέσο korinthian news (διαβάστε εδώ)...  
   ΑΠΟ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ...
ΣΕ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ...
                     Και για άλλες αλλαγές που απαιτούν οι καιροί?
Όλα αυτά οφείλει το πολιτικό σύστημα να τα δρομολογήσει μέσω συντακτικής εθνοσυνέλευσης...
Μας λέει ο κύριος Ζαχαριάς!        
             
Αίτια σύγκλησης συντακτικής βουλής/εθνοσυνέλευσης
Συντακτική βουλή συγκροτείται συνήθως σε περίπτωση εμφάνισης συνταγματικού κενού...
Τέτοιο συνταγματικό κενό δημιουργείται κυρίως μετά από μια επανάσταση ή ένα πραξικόπημα...
Αυτό το συνταγματικό κενό μπορεί επίσης να δημιουργηθεί κατά την εμφάνιση ενός νέου Κράτους, οπότε η Βουλή για πρώτη φορά θα κληθεί να ασκήσει τη συντακτική εξουσία και να δημιουργήσει Σύνταγμα...

Ποιον από τους τρεις παραπάνω λόγους βλέπει ο έμπειρος και συμπαθέστατος  δημοτικός σύμβουλος ...
                      Και θυμήθηκε τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη!...

 Στις προτάσεις του κυρίου Ζαχαριά συμπεριλαμβάνεται και η δημιουργία Συνταγματικού δικαστηρίου... Παρά τους κίνδυνους που ελλοχεύει η υπερβολική ανάμειξη της δικαστικής εξουσίας στα της εκτελεστικής ή της νομοθετικής...

Από την εμπειρία μας γνωρίζουμε ότι η ως τώρα ανυπαρξία Συνταγματικού Δικαστηρίου είχε το πλεονέκτημα του λεγόμενου διάχυτου ελέγχου της τυχόν αντισυνταγματικότητας των εκάστοτε εφαρμοστέων νόμων, έτσι όπως αυτός ο έλεγχος μπορεί και αναπτύσσεται από το έσχατο ειρηνοδικείο έως την κορυφή των αναιρετικών δικαστηρίων μας.

Όταν λόγου χάριν ο σημερινός υπουργός εθνικής οικονομίας, άμοιρος νομικής παιδείας και δικαιικών ευαισθησιών, διακηρύσσει ότι δέν είναι δυνατόν να διαμορφώνεται ο κρατικός προϋπολογισμός κάτω απο τις πιέσεις των εκτελεστών δικαστικών αποφάσεων...
Τότε,ενδεχομένως,η ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου μπορεί να έχει ως στόχο την αποκοπή όλων των άλλων δικαστηρίων από τον έλεγχο των νομιμοφανών συνταγματικών εκτροπών...
Ο πολιτικός ρεαλισμός δεν λείπει από τον κύριο Ζαχαριά,όπως και η ιστορική μνήμη...
Ασφαλώς ξέρει πως η χώρα μας «απέκτησε» Συνταγματικό δικαστήριο επί χούντας, στις 19 Σεπτεμβρίου 1973 βάσει του θεσμικού νόμου 803/70... 

Προφανώς γνωρίζει ο κύριος Ζαχαριάς,πως η,σε ενεστώτα χρόνο,ελληνική πραγματικότητα δέν είναι ενθαρρυντική για έναν αξιόπιστο «θεσμόν τον εις άπαντα χρόνον»...

Βεβαίως συμφωνούμε με το κλείσιμο της επιστολής του κυρίου Ζαχαριά:
«Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το πολίτευμα οφείλει να υπηρετεί τον πολίτη και όπως έχει πει ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ «άριστο είναι το πολίτευμα το οποίο καθορίζει τέτοια τάξη, που ο πολίτης να μπορεί να πράττει άριστα και να ζει μακαρίως »....