Ανακατεύθυνση στο portal kavos news

Συνεδριάζει σήμερα,με επίκληση του κατεπείγοντος,το ΔΣ του Δήμου Σικυωνίων

 ΕΚΤΑΚΤΗ και ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Σικυωνίων στο Δημοτικό Κατάστημα την 31- 01 - 2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 21:00΄ μ. μ.
                                             Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για κάλυψη εκτάκτων αναγκών.
2. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2013 που αφορά τις Τ.Κ. ΓΟΝΟYΣΑΣ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΤΙΤΑΝΗΣ, ΜΠΟΖΙΚΩΝ.
3. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη φακέλου περιβαλλοντικού προελέγχου για έγκριση τοπικού ρυμοτομικού για την ανέγερση του 2ου Λυκείου Κιάτου».
4. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού για την ανέγερση του 2ου Λυκείου Κιάτου».
Η Συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.