Ανακατεύθυνση στο portal kavos news

Τα πάντα εν σοφία ανά - πλήρωσε ο δήμαρχος Σικυωνίων,έως ότου πληρώσει το... «μάρμαρο» !

      Αντιδήμαρχοι 2013 του ∆ήµου Σικυωνίων :
Έγραψε...ο δήμαρχος!  *   Με ΣΥΝΕΣΙ;  
Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, ∆ιοίκησης - ∆ιαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού αναλαμβάνει ο Ιωάννης Σωτηρόπουλος του Ευσταθίου,με αναπληρωτή τον αντιδήμαρχο  Περιβάλλοντος ή αλλιώς  "Τα δέντρα στο Κιάτο πεθαίνουν όρθια...." , Πρασίνου, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισµού τον Πανάγου Αθανάσιος του Πανάγου.
                   
                     Μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μην πεις!...
Ο κ Μπούκης Γεώργιος του Μάρκου,ως αντί τον δήμαρχο,θα εκπροσωπεί το δήµο ενώπιον παντός... και στα ∆ικαστήρια θα δίνει όρκους ἄνευ παντὸς οἴκτου καὶ φειδοῦς...για την ∆ιαφάνεια!
Όχι μόνο στα καθ' ύλην του,που άπτονται με την πολιτική της δημοτικής αρχής σε θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης,Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας,Αθλητισµού και Νέας Γενιάς....
Ενίοτε θα αναπληρώνει και τον κύριο Πανάγου στα κύρια καθήκοντα ...ανακύκλωσης που του ανετέθησαν!

Αν για οιονδήποτε λόγο ή αιτία ο κύριος Μπούκης κωλύεται...αυτόν θα αναπληρώνει ο κύριος αναπληρωτής του δημάρχου Σωτηρόπουλος Ιωάννης,τον οποίο δευτερευόντως,ολίγον θα αναπληρώνει...ανακυκλώνοντας εάν και εφόσον χρειαστεί το σύστημα «Pippi» ο Πανάγου Αθανάσιος...περισσότερα, επισήμως,διαβάστε εδώ...