Ανακατεύθυνση στο portal kavos news

"Ε κ κ ρ ε μ ό τ η τ ε ς"... Έκθεση Γλυπτικής στην Πινακοθήκη Κορίνθου

Με αφετηρία τη νεοελληνική καθημερινότητα ... Οι γλύπτες Γιάννης Μπρούζος και Δημήτρης Λάγιος αποπειρώνται να εγγράψουν στη συνείδηση του θεατή εικόνες – σύμβολα του πνεύματος της εποχής.
Κοινός τόπος και των δύο, καταρχάς η προσήλωση στη γλυπτική, ως διαδικασία μεταμόρφωσης της ύλης: Ο Μπρούζος μέσα απ’ το μέταλλο και την πέτρα, ο Λάγιος μέσα απ’ τον πηλό και το γύψο.
Και ενώ το αποτέλεσμα της δουλειάς τους είναι χειροπιαστό, οι μορφές, που προκύπτουν, δημιουργούν απορία, παραπέμπουν σε εύθετο χρόνο την επίλυση κάποιας εκκρεμότητας, που ακόμα βασανίζει. ...»περισσότερα εδώ