Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ανακοινώθηκε την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα που αφορά την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μόνο από γυναίκες 18 έως 64 ετών.
Μέσω του προγράμματος μια γυναίκαι μπορεί να επιδοτηθεί έως 32.000 € με ποσοστό επιδότησης 100% στο σύνολο των δαπανών που αφορούν λειτουργικές δαπάνες.
Τέτοιες δαπάνες είναι τα ενοίκια, οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ , οι ασφαλιστικές εισφορές, οι λογιστικές υπηρεσίες, δαπάνες διαφήμισης-προώθησης , οι υπηρεσίες σύνταξης και υποβολής φακέλου . Επιπρόσθετα δίνεται η δυνατότητα απασχόλησης υπαλλήλου με πλήρη επιδότηση του κόστους εργασίας του.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιες των Περιφεριών Κρήτης , Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Ανατ.Μακεδονίας & Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας , Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου. Δεκτά γίνονται όχι μόνο τα επενδυτικά σχέδια τα οποία θα ξεκινήσουν μετά την έγκρισή τους , αλλά και όσες επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2012 και μετά.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργες γυναίκες, σε όσες έχουν απολυθεί ή στερηθεί την εργασία τους για μία 3ετία ή σε όσες αυτοπασχολούνται σε ελεύθερα επαγγέλματα με χαμηλά εισοδήματα. Ειδική φροντίδα και πρόβλεψη υπάρχει για ειδικές περιπτώσεις όπως επικεφαλής μονογεονεϊκών οικογενειών, γονείς πολυτέκνων οικογενειών , θύματα trafficking κλπ


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 Ιπποκράτους 44 - Αθήνα