Ανακατεύθυνση στο portal kavos news

ΕΝ.Α. ΜΕΤΩ.ΠΟ :Με αμφιλεγόμενες προτάσεις σήμερα η γενική συνέλευση,στο Κιάτο

 Η συντονιστική επιτροπή του ενιαίου αντιμνημονιακού μετώπου,που πρόσφατα  συνεστήθει  στο Κιάτο,καλεί τους πολίτες της πόλης στη γενική του συνέλευση,που θα γίνει σήμερα Κυριακή 19 Μάη.
Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση της συντονιστικής επιτροπής...
Το δεύτερο θέμα που η συντονιστική έχει επιλέξει να παρουσιάσει,ζητώντας παράλληλα την έγκριση του σχεδίου που επεξεργάστηκε η ομάδα εργασίας αφορά το τοπικό νόμισμα που προτείνεται,όπως κάποια «εναλλακτικά» νομίσματα που εμφανίστηκαν σε Βόλο, Κρήτη, Πάτρα κλπ.
Χωρίς να ξέρουμε το συγκεκριμένο σχέδιο,που θα έρθει σήμερα για έγκριση από την ομάδα εργασίας του «ΕΝ.Α. ΜΕΤΩ.ΠΟ» ,θεωρούμε πως για να μπορέσει να περπατήσει ένα τέτοιο εγχείρημα θα πρέπει απαραίτητα να έχει αποσαφηνιστεί αν μπορεί να λειτουργήσει ο κύκλος κυκλοφορίας του τοπικού νομίσματος,όταν σ' αυτόν δεν θα συμπεριλαμβάνεται μέρος από τα πάγια λειτουργικά έξοδα μιας οικογενείας.
Όπως π.χ είναι οι δημοτικοί φόροι - όπως είχε συμβεί στο πείραμα του του Βεργκλ,που ο δήμος ήταν ο εγγυοδότης και παροχέας του νομίσματος,που εκδόθηκε ως “Γραμμάτιο Πιστοποίησης Εργασίας”
Εκτός και αν αυτό το ρόλο πρόκειται,στο Κιάτο, να τον αναλάβει καμιά ΜΚΟ σύμπραξη...

Τότε ενδεχομένως θα της πάει γάντι και το τοπικό νόμισμα,για  την αποπληρωμή των πεντάμηνων  της κοροϊδίας - όταν μάλιστα από αυτό θα  παράγεται και πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα  με μπόνους κατευθυνόμενης πώλησης, από τον συνεργαζόμενο μπακάλη...
Τι κι αν αντί για κύκλους κυκλοφορίας του τοπικού νομίσματος ,θα μας προκύψουν ΜΚΟ δίπολα να μας παίζουν με τη «σβούρα»  τους ,το πάρτα όλα!...  Το ΕΝ.Α. ΜΕΤΩ.ΠΟ  με «Α.ΝΟ.ΣΙ.» θα σηκώσει την πεσμένη οικονομίαστο Κιάτο!!
Για την ιστορία να πούμε ότι το «τοπικό νόμισμα» που επέχει και ρόλο μέσου φοροδιαφυγής,αν και περιορίζεται σε μια μικρή γεωγραφική περιοχή ή μια χώρα, με την άνθιση του διαδικτύου τα συμπληρωματικά νομίσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τόνωση των συναλλαγών σε παγκόσμια βάση.
Μέσω αυτής της διαδικασίας δημιουργείται επιπλέον χρήμα . Αν και το εικονικό αυτό νόμισμα δεν είναι «τοπικό», με την παραδοσιακή έννοια, καλύπτει όμως τις ειδικές ανάγκες μιας συγκεκριμένης εικονικής κοινότητας.
Μόλις τεθούν σε κυκλοφορία, προστίθενται στην συνολική πραγματική αγοραστική δύναμη του on-line πληθυσμού, όπως στην περίπτωση των τοπικών νομισμάτων.

Εμείς  την πρόταση του «ενός μετώπου», αρχικά  είχαμε επιλέξει να την σχολιάσουμε με σατυρική διάθεση (δείτε εδώ:Με «Α.ΝΟ.ΣΙ.» θα σηκώσει την πεσμένη οικονομία ..)
Ο λόγος είναι γιατί πιστεύουμε ότι κάθε νόμισμα ή αποδεκτή μονάδα μέτρησης της ανταλλακτικής αξίας την ίδια δουλειά κάνει, ακόμη και όταν δεν είναι αναγκαστικής κυκλοφορίας. 
Τα νομίσματα στο συγκεκριμένο οικονομικό σύστημα (καπιταλισμό),στην οποιαδήποτε μορφή τους,είναι τα οχήματα λειτουργίας του κεφαλαίου και εξυπηρετούν την αναντιστοιχία των παραγωγικών σχέσεων – παραγωγικών δυνάμεων..
Αυτή η σχέση εκμετάλλευσης από τη μια παράγει πλούτο και υπερσυσσωρευμένο κεφάλαιο σε όλες τις μορφές, ακόμη και σε άυλες απαιτήσεις - τοκογλυφικά δάνεια κλπ...

Και από την άλλη φτώχεια  και δυστυχία σε «υπερπληθυσμούς» εργαζομένων,οι οποίοι βγαίνουν στην ανεργία, λόγω αδρανούς υπερσυσσωρευμένου κεφαλαίου και ενίοτε στον πόλεμο ως κρέας για τα κανόνια...
Για να εξαλειφθεί η αναντιστοιχία πρέπει να ανατραπεί το σύστημα που την παράγει μαζί με όλα τα απάνθρωπα φαινόμενα του εποικοδομήματός του...και να εγκαθιδρυθούν νέες παραγωγικές σχέσεις.

Αυτό το βασικό διακύβευμα,ενδεχομένως,θα έπρεπε να απασχολήσει και την πολιτική σκέψη του «ΕΝ.Α. ΜΕΤΩ.ΠΟ» στο Κιάτο...
Εκτός αν έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον δικανικό λόγο πολιτικών δικολάβων...Στους οποίους - σύμφωνα με τις κακές γλώσσες -  επενδύει τις προσδοκίες της ,ως ΕΝ.Α. ΜΕΤΩ.ΠΟ., και αυτή η «κοινωνική επανάσταση»,στο Κιάτο...