Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΥΔΑΠ:Εκεί που μας χρώσταγαν, μας πήραν και το βόδι!

 Ενώ παγκοσµίως οι ιδιωτικοποιήσεις του νερού έχουν αποτύχει και υπάρχει έντονη τάση επανακρατικοποίησης,η ελληνική κυβέρνηση και όσοι την στηρίζουν, αδιαφορώντας πλήρως για τις συνέπειες...με έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΥΔΑΠ , τροποποίησε την Παρασκευή 27 Ιούλη το καταστατικό της εισηγμένης εταιρείας, αίροντας και το τελευταίο τυπικό «εμπόδιο» που προέβλεπε πλειοψηφικό ποσοστό του Δημοσίου στην εταιρεία.

Η ΕΥ∆ΑΠ χωρίζεται σε δύο εταιρίες. Η µία η ιδιωτική ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε που πήρε την εκµετάλλευση των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης, τους βιολογικούς καθαρισµούς, την είσπραξη των λογαριασµών. Μπήκε στο χρηµατιστήριο µε το κράτος να κατέχει το 71% περίπου (61% σήµερα στο ΤΑΙΠΕ∆ αφού το 10% το είχε αγοράσει η δηµόσια τότε Αγροτική Τράπεζα και µετά η τράπεζα Πειραιώς ).
Η άλλη αµιγώς δηµόσια ΕΥ∆ΑΠ ΠΑΓΙΩΝ έχει στην κυριότητα της, τις λίµνες, τα φράγµατα, τα εξωτερικά υδραγωγεία, και όλα τα έργα εξεύρεσης νέων πηγών.

Παράλληλα συστήνεται ‘Ρυθµιστική Αρχή Υδάτων’ κατά τα πρότυπα της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας ώστε να διευκολυνθεί κάθε ενέργεια ιδιωτικοποίησης των υδάτων σε όλη την επικράτεια, στα πλαίσια του ξεπουλήµατος του συνόλου του φυσικού πλούτου της Ελλάδας, και των επιχειρήσεων στρατηγικής σηµασίας.

*Σημειώστε ότι οι κύριοι άξονες δράσης της εταιρείας είναι:Ενέργεια - Φυσικό Αέριο - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - Εμπορικές και άλλες δραστηριότητες...
Ειδικότερα, η γενική συνέλευση της ΕΥΔΑΠ προχώρησε  στην κατάργηση του άρθρου 5 του κεφαλαίου Β του καταστατικού της, «ως αντίθετου προς το νόμο» - όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσή της εταιρείας.
Το εν λόγω άρθρο όριζε ότι το Δημόσιο δύναται να διαθέτει μετοχές της ΕΥΔΑΠ σε ποσοστό ως και 49% και, ως εκ τούτου, να διατηρεί τον έλεγχό της.
 Η άρση της συγκεκριμένης πρόνοιας αποτέλεσε προαπαιτούμενη ενέργεια για την εκταμίευση της δόσης...Οι ιδιωτικοποιήσεις των κρατικών εταιρειών ύδρευσης ανά τον κόσµο έχουν σχεδόν πάντα ένα κοινό παρανοµαστή: γίνονται υπό την πίεση των διεθνών δανειστών σε χώρες µε µεγάλο δηµόσιο χρέος ή υπό την πίεση πολυεθνικών και πολιτικών σε χώρες µε εύρωστη οικονοµία.
Παράλληλα, με διάταξη της τροπολογίας που εισήχθη στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Τουρισμού προβλέπεται η αποπληρωμή των βεβαιωμένων οφειλών του κράτους(στα νέα αφεντικά της  ΕΥΔΑΠ ΑΕ) να γίνει από ειδική πίστωση του κρατικού προϋπολογισμού.
Υπενθυμίζεται ότι ενώ ο νέος αγοραστής θα καταβάλει για την απόκτηση της ΕΥΔΑΠ  ΑΕ περίπου 250 εκατ. ευρώ,οι βεβαιωμένες οφειλές του δημοσίου προς την δική του εταιρεία - του ...ελληνικού δημοσίου -   προσεγγίζουν τα 600 εκατ. ευρώ.
Συνεπώς το νέο αφεντικό θα λάβει ως προίκα και 350 εκατ. ευρώ!.... Εδώ ταιριάζει απόλυτα η λαϊκή ρήση "εκεί που μας χρώσταγαν, μας πήραν και το βόδι".   
           
Σε ότι αφορά τις βεβαιωμένες οφειλές των δήμων  (200 εκατ. ευρώ) ο νέος αγοραστής, θα μπορεί μέσα σε 90 μέρες να κινήσει διαδικασίες κατά του οφειλέτη και να διεκδικήσει τα οφειλόμενα...
Οι δήμοι εκ των πραγμάτων θα εξαναγκαστούν «οικειοθελώς » να  παραχωρήσουν την εκμετάλλευση των δικτύων τους στην ΕΥΔΑΠ.ΑΕ ,ώστε να απαλλαγούν από τα χρέη...ή να χάσουν τις υποδομές ύδρευσης - αποχέτευσης με αναγκαστικά μέτρα...
Έτσι η  ΕΥΔΑΠ ΑΕ θα αποκτήσει στο τζάμπα μεγαλύτερα πάγια στοιχεία...και ο κόσμος θα πει το νερό νεράκι...
Διαβάστε: Περί της Ιδιωτικοποίησης της ΕΥ∆ΑΠ και άλλων τινών..