Ανακατεύθυνση στο portal kavos news

Άσκηση πυρασφάλειας από την Σικυώνια Περιβαλλοντική Πολιτιστική Εταιρία.

Την Κυριακή 11 Αυγούστου,στο Κρυονέρι, η Σικυώνια Περιβαλλοντική Πολιτιστική Εταιρία.  πραγματοποίησε άσκηση πυρασφάλειας ,στα πλαίσια του µνηµονίου ενεργειών  του ∆ήµου Σικυωνίων, για την αντιµετώπιση κινδύνων λόγω  δασικών πυρκαγιών
                                                            (διαβάστε  εδώ το δελτίο τύπου )