Ανακατεύθυνση στο portal kavos news

Άγια κατανάλωση, μη θες να μας κουφάνεις!

 Όταν η μέγιστη τιμή λιανικής βαπτίζεται "ευκαιρία"... "ορνίθων"  γάλα  εισ-φέρει 
                                                      στο   super market 
Και ΄μεις απλά  μένουμε....  με το πουλί (το κιτρινόπτερο) στο χέρι !!