Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Με... ρέγουλο οι προσλήψεις έκτακτου προσωπικού στους ΟΤΑ

Με βάση τις μνημονιακές ρυθμίσεις, μειωμένες κατά 10% από το 2014
Εντός του κλοιού της δημοσιονομικής κατάστασης και της περιστολής των κρατικών δαπανών η κυβέρνηση ζητεί... εγκράτεια από τους ΟΤΑ στα αιτήματά τους για προσλήψεις έκτακτου προσωπικού που χρειάζονται. Μάλιστα, θα πρέπει να τα υποβάλουν εκ νέου στο υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Τη διαδικασία των προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και έργου, για το έτος 2015 περιγράφει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών που υπογράφει ο υπουργός Νίκος Βούτσης.
Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι οι εγκρίσεις για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με σύμβαση έργου 2015 θα είναι μειωμένες κατά 10 % σε σχέση με το 2014. Από τον περιορισμό αυτό εξαιρείται το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου που αμείβονται αποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου καθώς και το προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων, κατά το σκέλος που δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός ή οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι.
Όσον αφορά την προθεσμία υποβολής αιτημάτων από τους ΟΤΑ:
-Για συμβάσεις έργου στο ΑΣΕΠ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον έως τις 31-3-2015, προκειμένου το ΑΣΕΠ να έχει το χρονικό περιθώριο να επεξεργαστεί τα εν λόγω αιτήματα.
-Το σύνολο των αιτημάτων θα πρέπει να έχουν σταλεί στο ΥΠΕΣ μέσω ΑΣΕΠ (συμβάσεις έργου) και μέσω Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (συμβάσεις ορισμένου χρόνου) έως τις 30-4-2015.