Ανακατεύθυνση στο portal kavos news

Φάκελος «Πελοπόννησος Α.Ε.» : Για ζητήματα αδιαφάνειας εγκαλεί ο Νίκος Πατσαρίνος την Περιφερειακή Αρχή

Προς
Πρόεδρο Αναπτυξιακής
Εταιρείας «Πελοπόννησος Α.Ε.»
κ. Πέτρο Τατούλη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.»

Επανειλημμένα έχουμε θέσει ζητήματα ενημέρωσης, διαφάνειας και λειτουργίας της αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου «Πελοπόννησος Α.Ε.» στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Οικονομική Επιτροπή αλλά πειστικές και ουσιαστικές απαντήσεις δεν έχουμε. Αντίθετα δεχόμαστε αήθεις και απαράδεκτες επιθέσεις από τον Περιφερειάρχη. Στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο η πλειοψηφία του κ. Τατούλη εξουσιοδότησε «εν λευκώ» την «Πελοπόννησο Α.Ε.» να διαχειριστεί 1.045.500 € για τουριστική προβολή χωρίς να δώσει τις απαραίτητες – ελάχιστες εξηγήσεις.
Επειδή:
– Πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης δηλαδή είναι Εταιρεία Δημοσίου Ενδιαφέροντος μιας και διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα των Ελλήνων φορολογούμενων σε μια περίοδο οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης.
– Η εταιρεία οφείλει να ενημερώνει τα συλλογικά όργανα που είναι μέτοχοι της Α.Ε. όπως το Περιφερειακό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο των Δήμων της Πελοποννήσου.
– Σ’ όλους τους φορείς που εμπλέκονται με τον φορέα υλοποίησης «Πελοπόννησος Α.Ε.» προΐσταται ο Περιφερειάρχης ή δικά του στελέχη όπως στους φορείς χρηματοδότησης Διαχειριστική αρχή και Οικονομική Επιτροπή και στους φορείς πληρωμής Περιφερειακό Ταμείο και Οικονομική Υπηρεσία.
– Οι πληροφορίες που δίνονται για την «Πελοπόννησος Α.Ε.» από τον ηλεκτρονικό τρόπο ενημέρωσης είναι περιορισμένες έως ανύπαρκτες. Θυμίζουμε ότι πρόσφατα συμπεριλαμβάνονταν στις εταιρείες που δεν είχαν απογραφεί.
– Σας έχουμε ζητήσει πολλές φορές την συμμετοχή των μειοψηφιών στην λειτουργία της Εταιρείας και το έχετε αρνηθεί.
Θα θέλαμε το συντομότερο δυνατόν να μας παρέχετε στοιχεία για τα παρακάτω, που αφορούν την «Πελοπόννησος Α.Ε.»:
1) Το καταστατικό λειτουργίας της Α.Ε.
2) Τα θέματα και οι αποφάσεις που έχουν απασχολήσει το Διοικητικό Συμβούλιο τα 3 τελευταία χρόνια και τα οικονομικά στοιχεία που τις συνοδεύουν.
3) Τα άτομα που στελεχώνουν και εργάζονται με οποιαδήποτε σχέση στην Εταιρεία και τις συμβάσεις που τους συνοδεύουν.
4) Τις συμβάσεις χρηματοδότησης με οποιονδήποτε φορέα και τους αντίστοιχους αναδόχους που υλοποιούν αυτές τις συμβάσεις, μαζί με τους όρους που τους συνοδεύουν (μελέτες, υπηρεσίες, έργα κ.λπ.).
5) Επιτροπές διαγωνισμών, αξιολόγησης και παραλαβής των όποιων δράσεων της «Πελοπόννησος Α.Ε.» μαζί με τα συμπεράσματά τους και τις όποιες ενστάσεις έχουν κατατεθεί.
6) Πρακτικά ελέγχων από αρμόδιους φορείς για τη λειτουργία της «Πελοπόννησος Α.Ε.».
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι η τελευταία φορά που ζητάμε τ’ αυτονόητα για αυτή την πολυσυζητημένη Εταιρεία μιας και πιστεύουμε ότι κινούμαστε στα όρια της θεσμικής μας λειτουργίας σύμφωνα με την εντολή των Πελοποννησίων.

Για οποιαδήποτε διευκόλυνση για την παροχή στοιχείων είμαστε στη διάθεσή σας μετά την από κοινού συνεννόηση.


15/4/2015
ΝΙΚΟΣ ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ
Επικεφαλής του Συνδυασμού

«Πελοπόννησος Πρώτα»