Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Τελικά αποτελέσματα όλων των τμημάτων του Επιμελητηρίου Κορινθίας

Συγκεντρωτικά :

474 ψήφοι ΛΟΥΖΙΩΤΗΣ 25%
454 ψήφοι ΜΟΥΡΙΚΗΣ 24%
371 ψήφοι ΠΙΤΣΑΚΗΣ 20%
302 ψήφοι ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΑΡΑΣ 16 %
292 ψήφοι ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ 15%


Με βάση τα τελικά αποτελέσματα η κατανομή των εδρών διαμορφώνεται ως εξής :
  •    «Επιχειρηματική Ανάπτυξη - Παναγιώτης Λουζιώτης »   : 5 έδρες 
  •    «Δύναμη Επιχειρηματικής Προόδου» - Σωτήρης Μουρίκης :   5 έδρες 
  •    «Αλλαγή 2017» - Παναγιώτης Πιτσάκης:  4 έδρες
  •    «Νέα Εποχή» - Σωτήρης Σπηλιωτακάρας : 4 έδρες
  •    «Επιχειρηματική Συνεργασία για το Αποτέλεσμα» - Δημήτρης Ραψωματιώτης 3 έδρες
Κατά Τμήμα 

Υπηρεσιών:

161 ΜΟΥΡΙΚΗΣ
136 ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ
132 ΠΙΤΣΑΚΗΣ
130 ΛΟΥΖΙΩΤΗΣ
  96 ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΑΡΑΣ

Εμπορικό:

189 ΜΟΥΡΙΚΗΣ
157 ΛΟΥΖΙΩΤΗΣ
133 ΠΙΤΣΑΚΗΣ
125 ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΑΡΑΣ
  97 ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ

Μεταποίησης:

164 ΛΟΥΖΙΩΤΗΣ
  95 ΜΟΥΡΙΚΗΣ
  85 ΠΙΤΣΑΚΗΣ
  74 ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΑΡΑΣ
  57 ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ

Μεταφορών:

23 ΛΟΥΖΙΩΤΗΣ
 21 ΠΙΤΣΑΚΗΣ
09 ΜΟΥΡΙΚΗΣ
07 ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΑΡΑΣ
02 ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ

Σχόλια