Ανακατεύθυνση στο portal kavos news

Υιοθετούμε μια ελιά στην Ελλάδα...

Υιοθετούμε μια ελιά στην Ελλάδα. Πρόγραμμα της Compo Ελλάς σε συνεργασία με την Αειφορική Συμβουλευτική και την Έμφασις.  
  Η Compo Ελλάς σε συνεργασία με την εταιρία Αειφορική Συμβουλευτική Α.Ε. και την εταιρία «Έμφασις», και partners τις εταιρείες Metfrigo, Team App και το δήμο Βόρειας Κυνουρίας, παρουσίασαν το πρόγραμμα «Υιοθετούμε μια ελιά στην Ελλάδα» σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αναλύθηκε η πρόταση και οι τρόποι υλοποίησής της, η όποία βασίζεται στη δημιουργία δικτύου αναδόχων (οπαδών) της ελληνικής ελιάς αλλά και στη δημιουργία δικτύου καταστημάτων τύπου “Olive Shop” στην Ευρωπαϊκή αγορά. Επίσης συζητήθηκε η πρόταση για τη δημιουργία business plan ενός επιχειρηματικού Cluster (Ομάδας) μεταξύ των μελών των επιχειρηματιών που θα συμμετάσχουν, των φορέων που κα προωθήσουν κλπ. Το επιχειρηματικό cluster θα έχει ως πυρήνα τους συνεργάτες της Compo Ελλάς που βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα και ασχολούνται με καθετοποιημένο τρόπο με την καλλιέργεια της Ελιάς και η αρχική ιδέα είναι να φτάσει ως και στη δημιουργία αντίστοιχων Olives Shops.

«Η διαρκής επικοινωνία του αναδόχου με τον Έλληνα ιδιοκτήτη της ελιάς θα συμβάλλει στη σύναψη ιδιαίτερης σχέσης μεταξύ των Ελλήνων (παραγωγών) και των υπολοίπων Ευρωπαίων (καταναλωτών) ώστε να προκύψει συμμετοχή τους στη προώθηση του ελαιόλαδου σε άλλες αγορές . Επίσης η ενασχόληση με νέους τρόπους προώθησης και νέα δίκτυα διανομής δίνει επιπλέον διέξοδο και προοπτική στους συνεργάτες της εταιρείας.

Ως αποτέλεσμα αυτής της καινοτομίας, κα είναι η αναγνωρισιμότητα της ελληνικής ελιάς, η αύξηση ζήτησης και κατανάλωσης του ελαιόλαδου κυρίως στη Βόρεια Ευρώπη και κατόπιν η δημιουργία των καταστημάτων με προϊόντα βασισμένα στο ελαιόλαδο.
Παράγοντες που θα συμβάλλουν στην αύξηση των εξαγωγών και μακροπρόθεσμα στην ενδυνάμωση της παρουσίας μας στο εξωτερικό», αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Comp Ελλάς .