Ανακατεύθυνση στο portal kavos news

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ JEREMIE

            Το χρηματοδοτικό πακέτο Jeremie απευθύνεται σε επιχειρήσεις που θέλουν να προμηθευτούν κεφάλαια για αγορά εμπορευμάτων , πρώτων υλών ή και παγίων με χαμηλό κόστος δανεισμού .              
   Αναφέρουμε επιγραμματικά τα πιο βασικά στοιχεία του προγράμματος...(διαβάστε εδώ)