Ανακατεύθυνση στο portal kavos news

Στον «αέρα» ευρωπαϊκές εγκεκριμένες πληρωμές ύψους 678 εκ. ευρώ προς την Ελλάδα για το 2012

Το διαφαινόμενο αδιέξοδο του διαθεσμικού διαλόγου για τον ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό του 2013 θέτει σε κίνδυνο εγκεκριμένα κονδύλια ύψους 678 εκ. ευρώ (504,7 εκ. ευρώ από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και 174 εκ. ευρώ από το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) για την Ελλάδα, που αφορούν σε πληρωμές του 2012.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να απόσχει των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ σχετικά με τον Προϋπολογισμό του 2013, καθώς δεν κατέστη δυνατόν να εξευρεθεί συμφωνία μεταξύ των Κρατών Μελών για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού του 2012, προκειμένου να καλυφθεί έλλειμμα 9 περίπου δισ. ευρώ που έχει προκύψει κατά το τρέχον έτος.
Η συμφωνία επί της τροποποίησης του Προϋπολογισμού για το 2012 έχει τεθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία συνδιαλλαγής για τον Προϋπολογισμό του 2013.
Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί το τέλος 21 ημερών της διαδικασίας συνδιαλλαγής, η οποία ξεκίνησε στις 23 Οκτωβρίου.