Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Κι ενώ η δημόσια εκπαίδευση διαλύεται, ευνοούνται σκανδαλωδώς τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια παντός είδους

         Κωδικοποίηση ρυθμίσεων Μεσοπρόθεσμου για την εκπαίδευση
               Οι συνέπειες για τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς 
Στο Μεσοπρόθεσμο 2013 – 2016 περιλαμβάνονται θεσμικές αλλαγές και ρυθμίσεις που κάνουν εφικτή την εφαρμογή του Προϋπολογισμού. Σε ότι αφορά στην Δημόσια Εκπαίδευση, υπάρχουν τρεις πυλώνες: Α. Συρρίκνωση της κρατικής χρηματοδότησης προς τη Δημόσια Εκπαίδευση όλων των βαθμίδων μέσα από: - μείωση της δαπάνης για υλικοτεχνική υποδομή / λειτουργικές δαπάνες - μείωση της μισθολογικής δαπάνης (περικοπές μισθών, απολύσεις, κατάργηση οργανικών θέσεων, συρρίκνωση..»περισσότερα εδώ