Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προώθησε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η συγκυβέρνηση

                              ΡΗΤΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ:
Εγκρίθηκε από τα κόμματα που μετέχουν στη συγκυβέρνηση και πήρε το δρόμο για το Εθνικό Τυπογραφείο (που άνοιξε γι' αυτόν το λόγο σήμερα Κυριακή), η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που αφορά στη Ρήτρα Αυτόματης Διόρθωσης, ενώ συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για τη νομοθετική πράξη που αφορά στον Ειδικό Δεσμευμένο Λογαριασμό για το χρέος με τον οποίο παρέχεται αυξημένη εποπτεία στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Με τη νομοθετική πράξη για τη Ρήτρα που πήρε το δρόμο για το Εθνικό Τυπογραφείο επεκτείνεται στους φορείς του Δημοσίου ό,τι ήδη ισχύει με το πολυνομοσχέδιο για τις ΔΕΚΟ. Προβλέπει ότι σε φορείς του Δημοσίου που διαπιστώνεται απόκλιση 10% από τις προβλεπόμενες περικοπές, θα κόβονται ισόποσα οι πιστώσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό για τον επόμενο μήνα. Σε περίπτωση μεγαλύτερου ποσοστού απόκλισης ο υπουργός Οικονομικών θα έχει δικαίωμα να ορίζει Επόπτη Οικονομικών Υπηρεσιών στην υπηρεσία που διαπιστώνεται η απόκλιση.

Το τίμημα από την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου από το ΤΑΙΠΕΔ θα μεταφέρεται εντός προθεσμίας 10 ημερών στον Ειδικό Δεσμευμένο Λογαριασμό που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την πληρωμή του δημόσιου χρέους.

Σε ό,τι αφορά τους Δήμους, σε περίπτωση απόκλισης των προϋπολογισμών κατά 10% και πάνω για δύο συνεχόμενα τρίμηνα, θα υπάγονται υποχρεωτικά σε «πρόγραμμα εξυγίανσης». Αυτό σημαίνει ότι οι δαπάνες τους θα περιορίζονται μόνο στη μισθοδοσία, ενώ ταυτόχρονα θα δρομολογούνται οι διαδικασίες για μετατάξεις του προσωπικού τους και βεβαίως θα αναστέλλεται κάθε πρόσληψη.