Ανακατεύθυνση στο portal kavos news

Νέα αφαίμαξη,με δημοτικά χαράτσια...

 Ασφυξία στις κρατικές δαπάνες και νέα χαράτσια προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
Σαμαράς:«Περνάμε τον τελευταίο κάβο»
Νέα χαράτσια απέναντι στους δημότες με πρόσχημα την επίτευξη ισοσκελισμένων προϋπόλογισμών στους ΟΤΑ, δημιουργία ειδικού ταμείου στο οποίο θα περιέρχεται το τίμημα από την εκποίηση κρατικής περιουσίας στους ιδιώτες, προκειμένου στη συνέχεια να δοθεί αποκλειστικά και μόνο στην εξυπηρέτηση του κρατικού χρέους, πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας για την μείωση -ως εξαφάνιση- του συνόλου των κρατικών κονδυλίων που έχουν να κάνουν με τις λαϊκές ανάγκες, είναι τα νέα αντιλαϊκά μέτρα που προβλέπονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στην οπολια κατέληξε η συγκυβέρνηση.

Με τη λεγόμενη "ρήτρα απόκλισης", σχεδιάζουν την άμεση επιβολή διορθωτικών μέτρων σε όλα τα υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείες τόσο στο στενό όσο και στο ευρύτερο δημόσιο τομέα
Ειδικότερα :
Δημιουργείται "Παρατήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας" στους ΟΤΑ.
Σε περίπτωση "αποκλίσεων" στους ισολογισμούς τους για 2 συνεχόμενα τρίμηνα υπάγονται υποχρεωτικά σε "προγράμματα εξυγίανσης" τα οποία συνεπάγονται περιορισμό των δαπανών μόνον σε ό,τι αφορά δαπάνες μισθοδοσίας, "μετατάξεις προσωπικού" και αναστολή προσλήψεων.
Οι ΟΤΑ , που θα υπαχθούν στο "πρόγραμμα" υποχρεώνονται να απογειώσουν σε νέα ύψη τα δημοτικά χαράτσια.
Συγκεκριμένα, το ΤΑΠ που πληρώνεται μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και που αφορά, όχι μόνο του μικροϊδιοκτήτες αλλά και τους ενοικιαστές.
Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας μπορεί να φτάσει μέχρι και 3 τοις χιλίοις επί της αντικειμενικής αξίας. Επίσης, μεγάλες ανατιμήσεις προβλέπουν και για το "τέλος παρεπιδημούντων" το οποίο επιβάλλεται σε ενοικιζόμενα τουριστικά καταλύματα.
Η εκχώρηση ζωτικού χώρου στα μονοπώλια, μέσω του προγράμματος των ιδιωτικοποιήσεων, έρχεται να διασφαλίσει και τα συμφέροντα των μεγαλοδανειστών, δηλαδή κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ και του ΔΝΤ, στους οποίους έχει περιέλθει το εμφανιζόμενο κρατικό χρέος.
Το τίμημα από κάθε ιδιωτικοποίηση αποδίδεται, σε προθεμία 10 ημερών, σε "ειδικό ταμείο" και σύμμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιοχομένου "χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του κρατικού χρέους".