Ανακατεύθυνση στο portal kavos news

Που γίνονται προσλήψεις εποχικού προσωπικού

 Νέο πακέτο προσλήψεων εποχικού προσωπικού έρχεται για την κάλυψη αναγκών σε δήμους της χώρας.
Πρόκειται για 1.345 θέσεις που προορίζονται για 58 δήμους των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Αττικής, Αιγαίου, Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Μακεδονίας – Θράκης και Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου.    Δείτε εδώ:Που γίνονται προσλήψεις εποχικού προσωπικού
Οι θέσεις αυτές, οι οποίες εγκρίθηκαν με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, έρχονται να προστεθούν στις 4.413 που είχαν πάρει το πράσινο φως με προηγούμενη απόφασή τους.
Η έγκριση αφορά προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών και η απασχόληση θα γίνει αποκλειστικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των δήμων.
Μεταξύ αυτών είναι οι υπηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού, φωτισμού, ύδρευσης και άλλες αντίστοιχες δομές, για τις οποίες οι πολίτες καταβάλλουν τέλη.

Πηγή: Τα Νέα